1. adminkimoanh Administrator

  TTĐT - Năm 2014, với 4.500 tỷ đồng được phân bổ, đầu tư xây dựng cơ bản và nhiều công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

  Đưa vào sử dụng hàng trăm công trình
  Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương về công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014: tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 được phân bổ là 4.500 tỷ đồng. Cụ thể, vốn tỉnh quản lý hơn 2.402 tỷ đồng, chiếm 53,4%; vốn huyện, thị xã, TP quản lý hơn 2.097 tỷ đồng, chiếm 46,6%. Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014: tổng giá trị khối lượng hoàn thành hơn 4.256 tỷ đồng, đạt 94,59% kế hoạch; tổng giá trị cấp phát hơn 4.438 tỷ đồng, đạt 98,64% kế hoạch.

  [IMG]
  Thời gian qua, Bình Dương đã phân bổ hàng nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản.

  Từ nguồn vốn đầu tư cơ bản được phân bổ, trong năm 2014, các sở, UBND các huyện, thị, thành phố, các chủ đầu tư dự án đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nguồn vốn trên hiệu quả. Cụ thể, trên địa bàn toàn tỉnh có 219 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó, có 28 công trình giáo dục, y tế thuộc nguồn vốn xổ số kiến thiết do huyện, thị xã, thành phố quản lý.

  Dù đạt được nhiều kết quả, nhưng công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, khó khăn. Khó khăn lớn nhất trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 vẫn là khâu đền bù, giải tỏa và bàn giao mặt bằng thi công còn chậm. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù (chủ yếu là về đơn giá đền bù), dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện dự án so với quy định. Điều kiện kinh tế của tỉnh đang tăng trưởng nhanh, dẫn đến nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh rất lớn so với nguồn vốn đầu tư. Do đó, việc cân đối nguồn vốn cho các công trình, dự án gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu là dành cho một số dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư lớn và các công trình trường học ở các thị xã, thành phố phía Nam của tỉnh.

  [IMG]
  Với nguồn vốn đầu tư cơ bản được phân bổ, những năm qua trên địa bàn Bình Dương đã có nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư khang trang, hiện đại.

  Nhiều nhà thầu còn hạn chế về năng lực thi công, chưa phối hợp tốt với các chủ đầu tư dẫn đến công tác triển khai thực hiện dự án còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án; các chủ đầu tư còn dựa vào các đơn vị tư vấn, chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án. Các quy định mới hướng dẫn công tác đầu tư xây dựng cơ bản như: Luật Đầu tư công vẫn chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết, dẫn đến quá trình triển khai, phối hợp còn gây lúng túng trong công tác triển khai thực hiện.

  Tập trung triển khai một số công trình quan trọng

  Với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020, việc đầu tư cơ sở hạ tầng có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, trong năm 2015, Bình Dương tiếp tục được phân bổ 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; trong đó, vốn tỉnh quản lý là 3.000 tỷ đồng chiếm 60%, vốn huyện, thị xã, thành phố quản lý là 2.000 tỷ đồng, chiếm 40%. Đồng thời, UBND tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

  [IMG]
  Tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

  Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư công. Đặc biệt, trong giai đoạn chưa có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm các quy định mới về đầu tư công để hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc, sai phạm trong công tác quản lý, triển khai thực hiện. Thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Đối với các dự án thuộc trường hợp phải thực hiện lại công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư tiến hành rà soát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đúng theo quy định mới của Luật Đầu tư công.
  Tập trung triển khai thực hiện một số công trình quan trọng trong năm 2015 như: cơ sở hạ tầng 02 huyện mới, dự án đền bù đường Mỹ Phước-Tân Vạn nối dài, dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường, dự án Trường quay-Nhà bá âm đài phát thanh truyền hình tỉnh, 3 tuyến BOT ở thị xã Tân Uyên và một số công trình giáo dục, y tế ở các thị xã, thành phố.

  [IMG]
  Nhiều tuyến đường ở Bình Dương được đầu tư khang trang, hiện đại từ nguồn vốn đầu tư cơ bản.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được định hướng, mục tiêu và chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh gắn với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện dự án cũng như tăng cường năng lực quản lý dự án cho cán bộ thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở các cấp.

  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn của nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức mới về đầu tư xây dựng cơ bản như: Đấu thầu chuyên sâu, đấu thầu qua mạng, quản lý dự án, giám sát đầu tư nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị chủ đầu tư, đáp ứng yêu cầu mới của công tác đầu tư công.


  Một số dự án trọng điểm đã triển khai
  1. Dự án đường Phạm Ngọc Thạch vào Trung tâm hành chính tập trung với tổng mức đầu tư 1.917, 933 tỷ đồng đã khánh thành và đưa vào sử dụng;

  2. Dự án đường Mỹ Phước-Tân Vạn với tổng mức đầu tư là 1.723, 842 tỷ đồng, có tổng số 2.761 hồ sơ đền bù;

  3. Xây dựng đường từ ngã 3 Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên với tổng mức đầu tư là 764, 642 tỷ đồng;

  4. Đường ĐT744 đoạn từ Km12+000 đến Km32+000 với tổng mức đầu tư là 680,936 tỷ đồng;

  5. Dự án Xây dựng cầu Ông Cộ mới trên ĐT744 với tổng mức đầu tư là 360,279 tỷ đồng đã hoàn thành, sẽ khánh thành vào lúc 09h00 ngày 05/6/2015;

  6. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 7A, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng mức đầu tư là 828,183 tỷ đồng.

  7. Dự án trường quay-Nhà bá âm FM Đài PTTH Bình Dương với tổng mức đầu tư là 189,428 tỷ đồng;

  8. Dự án bệnh viện đa khoa 1500 giường với tổng mức đầu tư là 2.318,639 tỷ đồng;

  9. Dự án Trường Cao đẳng y tế tỉnh Bình Dương với tổng mức đầu tư là 226 tỷ đồng;

  10. Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước với tổng mức đầu tư là 167,052 tỷ đồng;

  11. Dự án Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi với tổng mức đầu tư là 276,880 tỷ đồng;

  12. Dự án Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần với tổng mức đầu tư là 247,116 tỷ đồng.

  Theo Đình Lý

Chia sẻ trang này

đất bình dương rẻ

dia oc tran anh

du an tran anh

dự án phúc an city

Dự án The Residence 1 Vị trí năng động và tiềm năng

làm bảng hiệu quảng cáo

căn hộ the elysium

viettel bình dương

dự án đất nền giá rẻ

bảng giá the residence 1

depot metro tham luong

căn hộ orchid park

căn hộ city gate 3

city gate 3

lucky garden

dự án Long Hậu Riverside

bán đất bình dương

đất bình dương

t&t long hậu dự án bella dự án bella villa làm bằng tốt nghiệp dịch vụ sửa khoá

du an the residence 1

dịch vụ thiết kế

nguồn đèn led giá rẻ

đất nền the residence 1

làm bằng cấp 3

căn hộ chung cư tân bình

dự án giá rẻ dự án căn hộ giá rẻ

sắt thép hồng hà