1. vuongmls Administrator

  Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở.

  Phụ lục 1-mẫu 1g/TC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở.
  (Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở,
  hết trang ghi thay đổi)
  P HẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

  Quyển số …………, Số thứ tự……..

  Người nhận hồ sơ
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Kính gửi : Sở Xây dựng.

  Tên tôi là:……………...............................................CMND (Hộ chiếu) số...................................... cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................................................
  Thường trú tại:............................................................................................................................................
  Đại diện tổ chức :………………………………………………...............................................................
  Lý do đề nghị cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận :.....................................................
  Địa chỉ nhà ở xin cấp đổi (cấp lại,xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận:...........………..........................
  ....................................................................................................................................................................
  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận):................................................................................. cấp ngày.................... mã số GCN ..…......................................; số hồ sơ gốc :..……..............................
  Đề nghị cấp đổi (cấp lại,xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức.................................................................
  Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau :
  ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................

  Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.
  .............., ngày .......... tháng …......năm .................
  Người đại diện tổ chức viết đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Mẫu đơn có file đính kèm các bạn đăng nhập vào download về sử dụng nhé.

  Tập tin đính kèm:

Chia sẻ trang này

đất bình dương rẻ

dia oc tran anh

du an tran anh

dự án phúc an city

Dự án The Residence 1 Vị trí năng động và tiềm năng

làm bảng hiệu quảng cáo

căn hộ the elysium

viettel bình dương

dự án đất nền giá rẻ

bảng giá the residence 1

depot metro tham luong

căn hộ orchid park

căn hộ city gate 3

city gate 3

lucky garden

dự án Long Hậu Riverside

bán đất bình dương

đất bình dương

t&t long hậu dự án bella dự án bella villa làm bằng tốt nghiệp dịch vụ sửa khoá

du an the residence 1

dịch vụ thiết kế

nguồn đèn led giá rẻ

đất nền the residence 1

làm bằng cấp 3

căn hộ chung cư tân bình

dự án giá rẻ dự án căn hộ giá rẻ

sắt thép hồng hà