1. vuongmls Administrator

  Mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng, mẫu đơn này đã được soạn thảo thành file word, các bạn có thể download ở cuối bài viết về sử dụng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _______________

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]

  Kính gửi: ........................................................................................ [2]

  Tôi tên: ...............................................................................
  Sinh năm: …………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số: ………………… do: …………… cấp ngày:..............
  Địa chỉ thư­ờng trú:
  Số nhà: ................................... đ­ường: ........................................................
  phư­ờng (xã): .......................... quận (huyện): ..............................................
  Là chủ đầu t­ư công trình tại số:......................................................................
  đư­ờng: ................................. ph­ường (xã): ………….quận (huyện): ……………………
  đã đư­ợc............... cấp Giấy phép xây dựng số: ........ ngày.... tháng..... năm.......

  Lý do xin cấp phó bản:.....................................................................................
  ............................................................................................................................

  Tôi xin cam đoan lời khai là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm tr­ước pháp luật về mọi sự gian dối.

  Xác nhận của Ủy ban nhân dân
  ph­ường (xã, thị trấn) [3]

  Tp. Hồ Chí Minh
  ngày ..... tháng ..... năm ..........
  Ngư­ời làm đơn
  (ký và ghi rõ họ và tên)

  [1] Mẫu này đ­ợc ban hành kèm theo Quyết định số____/2004/QĐ-UB ngày___/____/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

  [2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

  [3] Xác nhận của Ủy ban nhân dân ph­ờng (xã, thị trấn) nơi th­ờng trú của ng­ời làm đơn về chữ ký của ng­ời làm đơn

  Các bạn hãy đăng nhập để có thể download file mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng về sử dụng

  Tập tin đính kèm:

Chia sẻ trang này

đất bình dương rẻ

dia oc tran anh

du an tran anh

dự án phúc an city

Dự án The Residence 1 Vị trí năng động và tiềm năng

làm bảng hiệu quảng cáo

căn hộ the elysium

viettel bình dương

dự án đất nền giá rẻ

bảng giá the residence 1

depot metro tham luong

căn hộ orchid park

căn hộ city gate 3

city gate 3

lucky garden

dự án Long Hậu Riverside

bán đất bình dương

đất bình dương

t&t long hậu dự án bella dự án bella villa làm bằng tốt nghiệp dịch vụ sửa khoá

du an the residence 1

dịch vụ thiết kế

nguồn đèn led giá rẻ

đất nền the residence 1

làm bằng cấp 3

căn hộ chung cư tân bình

dự án giá rẻ dự án căn hộ giá rẻ

sắt thép hồng hà