1. vuongmls Administrator

  Mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng, mẫu đơn này đã được soạn thảo thành file word, các bạn có thể download ở cuối bài viết về sử dụng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _______________

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]

  Kính gửi: ........................................................................................ [2]

  Tôi tên: ...............................................................................
  Sinh năm: …………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số: ………………… do: …………… cấp ngày:..............
  Địa chỉ thư­ờng trú:
  Số nhà: ................................... đ­ường: ........................................................
  phư­ờng (xã): .......................... quận (huyện): ..............................................
  Là chủ đầu t­ư công trình tại số:......................................................................
  đư­ờng: ................................. ph­ường (xã): ………….quận (huyện): ……………………
  đã đư­ợc............... cấp Giấy phép xây dựng số: ........ ngày.... tháng..... năm.......

  Lý do xin cấp phó bản:.....................................................................................
  ............................................................................................................................

  Tôi xin cam đoan lời khai là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm tr­ước pháp luật về mọi sự gian dối.

  Xác nhận của Ủy ban nhân dân
  ph­ường (xã, thị trấn) [3]

  Tp. Hồ Chí Minh
  ngày ..... tháng ..... năm ..........
  Ngư­ời làm đơn
  (ký và ghi rõ họ và tên)

  [1] Mẫu này đ­ợc ban hành kèm theo Quyết định số____/2004/QĐ-UB ngày___/____/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

  [2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

  [3] Xác nhận của Ủy ban nhân dân ph­ờng (xã, thị trấn) nơi th­ờng trú của ng­ời làm đơn về chữ ký của ng­ời làm đơn

  Các bạn hãy đăng nhập để có thể download file mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng về sử dụng

  Tập tin đính kèm:

Chia sẻ trang này

đất bình dương rẻ

dia oc tran anh

Dự án long hậu riverside

làm bảng hiệu quảng cáo

căn hộ the elysium

viettel bình dương

dự án đất nền giá rẻ

cộng hoà garden

depot metro tham luong

căn hộ orchid park

căn hộ city gate 3

city gate 3

lucky garden

dự án Long Hậu Riverside

bán đất bình dương

đất bình dương

t&t long hậu dự án bella dự án bella villa làm bằng tốt nghiệp dịch vụ sửa khoá

Dự án The Residence 1 củ chi

dịch vụ thiết kế

nguồn đèn led giá rẻ

căn hộ orchid park

làm bằng cấp 3

căn hộ chung cư tân bình

dự án giá rẻ dự án căn hộ giá rẻ

sắt thép hồng hà